Unha forma de vida

    Coa catástrofe do Prestige recuperouse en certa medida a participación social, pero do impulso inicial poucos rastros quedan , e moito menos, casos tan espectaculares como o do Programa Municipal de Voluntariado do Concello de Cambre que quixo rememorar a historia dun grupo de xente que a partir do impulso dunha serie de persoas conseguiron manter a enerxía colaborativa que apareceu limpando as praias de chapapote.

    A celebración da capacidade integradora deste tipo de traballos cidadás, tanto polo feito de axudar a outros, como porque os propios axudantes botaran man destas accións para poder integrarse nunha sociedade e nun mundo no que eran recén chegados.

    Entrada orixinal

    X Aniversario do Programa Municipal de Voluntariado do Concello de Cambre. from enimaxes.com on Vimeo.